AVG en uw privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Het doel van de AVG is om twee belangen te waarborgen:

  • de bescherming van personen in verband met de verwerking van hun gegevens
  • het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie.

De AVG en uw privacy

Om uw acupunctuur behandeling goed uit te kunnen voeren, houdt ik een dossier van u bij. In dit dossier staan de voor de behandeling noodzakelijke persoonlijke en medische gegevens. In het kader van de wet AVG moet ik deze persoonsgegevens bewaren onder strikte regels en beveiligen tegen datalekken en ongewenst gebruik door derden. Ook moet vast staan welke gegevens ik van u bewaar en voor welk doel.

Welke gegevens vraag ik van u?

Ik vraag van u de volgende gegevens:

  • Naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en/of e-mail adres en geboortedatum. Indien de patiënt het handig vindt i.v.m. declareren, kan ik ook gegevens opnemen m.b.t. de  zorgverzekering en het klantnummer bij de zorgverzekering. Al deze gegevens zijn nodig voor de basisadministratie en de facturering.
  • Gegevens m.b.t. de klachten en eventueel van gebruik medicijnen en supplementen. Deze gegevens zijn nodig voor het optimaal afstemmen van de behandeling(en).

Naast bovenstaande gegevens bevat uw dossier de gegevens m.b.t. de behandelingen die u bij mij heeft ondergaan. Deze gegevens zijn nodig om de effectiviteit van de behandelingen te kunnen beoordelen en om eventuele vervolg behandelingen optimaal te kunnen afstemmen.

Hoe ga ik om met uw privacy

Op alle gegevens die ik van u verzamel is het volgende privacyreglement van toepassing:

  • Er worden alleen gegevens in uw dossier opgeslagen die van belang zijn voor uw behandeling.
  • Al uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard. Ik heb als behandelend acupuncturist als enige toegang tot uw gegevens.
  • Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
  • U heeft het recht om uw dossier in te zien. Indien u van mening bent dat er onjuiste gegevens in uw dossier staan, dan kunt u vragen deze te wijzigen of te verwijderen.
  • Na beëindiging van uw behandeling wordt uw dossier nog tien jaar opgeslagen. Daarna wordt uw dossier gewist.
  • Indien u van mening bent dat er op een onjuiste manier met uw gegevens wordt omgegaan, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

In het kader van het voorgaande vraag ik u tijdens de intake voor de eerste behandeling om het formulier te ondertekenen waarmee u mij toestemming geeft om de voor uw behandeling relevante gegevens te verzamelen en op te slaan volgens bovenstaand privacyreglement.

De AVG en uw privacy op deze website (cookies)

Om de privacy van website bezoekers te beschermen vereist de wet AVG dat een bezoeker van een website expliciet toestemming verleent voor het plaatsen van cookies die niet functioneel zijn. Deze website plaatst uitsluitend functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioren van deze website. Analytische cookies en Tracking cookies worden niet geplaatst.