Klachten

Heeft u een klacht over de behandeling?

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur. Dat betekent dat u kunt vertrouwen op mijn vakkundigheid. Toch kan het voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over een behandeling. Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) ben ik in dat geval als zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om me in te spannen een conflict met een cliënt op te lossen. We kunnen dan gezamelijk proberen tot een oplossing te komen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken, die eventueel verlengd kan worden met 4 weken. Komen we er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de klachtenfunctionaris worden ingeschakeld.

Klachtenfunctionaris

Heeft u een klacht over een behandeling of over uw behandelaar en lukt het niet die
samen met de acupuncturist op te lossen, dan kunt u contact opnemen met het
secretariaat van de NVA. De klachtenfunctionaris van de NVA is de persoon die
vervolgens met u in contact zal treden. De Klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht
te formuleren en zal trachten met u en de zorgverlener tot een oplossing te komen die
voor u beiden acceptabel en bevredigend is.

Geschilleninstantie KAB

Blijkt het niet mogelijk uw geschil met de betrokken therapeut, met hulp van de
Klachtenfunctionaris, op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris u verwijzen naar de
Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Deze onafhankelijke
commissie behandelt uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist. Voordat uw klacht in behandeling wordt genomen betaalt u eenmalig € 50 aan de Geschilleninstantie. Als u in het gelijk wordt gesteld kan de zorgaanbieder onder andere veroordeeld worden tot het aan u terugbetalen van dit klachtengeld. U kunt als klager worden veroordeeld tot het betalen van een bijdrage van maximaal € 500 aan de kosten van de procedure.

Tuchtcollege en Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)

Is er duidelijk sprake van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris
u naar het College van Toezicht NVA, het tuchtcollege van de NVA. Dit college, onder
voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten tegen NVA-leden en kan
indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGZ doen.